Despre proiect

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Proiectul se implementează pe o perioadă de 3 luni, mai exact: MAI – IULIE 2015.

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Obiectivul general al proiectului este “Promovarea diversității culturale și îmbunătățirea dialogului intercultural prin descoperirea tradițiilor specific etniilor din ținutul Bucovinei”.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE și activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • prezentarea tradițiiilor și obiceiurilor de nuntă specifice etniilor din ținutul Bucovinei (români, ucraineni, romi, polonezi) în cadrul unui spectacol comun (Joc la nuntă-n Bucovina);
 • identificarea elementelor de unicitate a tradițiilor și obiceiurilor de nuntă specifice fiecărei etnii și prezentarea acestora publicului larg;
 • promovarea elementelor de unicitate a tradițiilor și obiceiurilor de nuntă specifice fiecărei etnii în cadrul unei expoziții de fotografie;
 • organizarea de activități comune pentru reprezentanții etniilor din ținutul Bucovinei în vederea dezbaterii subiectului păstrării și promovării tradițiilor proprii, precum și în vederea identificării de oportunități de colaborare;
 • oferirea de sprijin ansamblurilor participante la spectacolul Joc la nuntă-n Bucovina în activitatea lor de promovare prin crearea unor instrumente de promovare pe care să le folosească în viitor (album foto digital, prezentare video).

 

GRUPURILE ȚINTĂ pentru proiectul propus sunt reprezentate de:

 • ansamblurile cultural – artistice care reprezintă minoritățile etnice din Bucovina;
 • comunitatea românilor, ucrainenilor, romilor și polonezilor din Bucovina;
 • reprezentanții oficiali ai ansamblurilor cultural – artistice participante la spectacolul “Joc la nuntă-n Bucovina”;
 • publicul larg din comuna Bălcăuți, județul Suceava

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE a proiectului pe lângă managementul de proiect are și numerosi voluntari care se implică activ și cu entuziasm.

 

VALOAREA PROIECTULUI este de 66.497,19 lei

 • Finanțare nerambursabilă solicitată (89%) 59.182,50
 • Cofinanțare Solicitant (11%) 7.314,69

            Contribuție în numerar (6,8%) 4.522,69

            Contribuție în natură (4,2 %) 2.792,00

Adresa: Comuna Bălcăuţi, Sat Bălcăuţi, Nr. 105, Județul Suceava, Cod Poștal: 727025
Contact: Telefon: 0744.607.018, e-mail: ansamblul_kozaciok@yahoo.com
Manager proiect Jeanina Narcisa Băbuță
https://ro-ro.facebook.com/ansamblul.kozaciok
www.ansamblulkozaciok.ro

”Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României”